Håndtering af træpiller

Udlevering og hjemtransport

Ved egen afhentning a løse træpiller skal man sikre sig at traileren eller ladbilen er fuldstændig rengjort. Selv små mængder sand har en meget uheldig virkning på aske- og slaggedannelse, ligesom andre fremmedlegemer kan give driftsproblemer.

Ved udlevering af løse træpiller er det vigtigt, at sikre sig, der ikke er smuld i træpillerne. Smuld kan være svært at se, idet træpillerne typisk vil ligge i yderkanten af læsset og smulden inde i midten. Smuld vil gøre behandling i magasiner og siloer problematisk, ligesom effektiviteten i kedlen kan blive nedsat.

Ved hjemtransporten skal man sikre sig, at træpillerne ikke udsættes for regn og fugt, hvilket vil få træpillerne til at gå i opløsning.

Ved levering med blæsebil

Når træpiller skal blæses ind i en silo kan det ikke undgås at der dannes smuld. Mængden kan dog nemt begrænses, når man tager visse forholdsregler. Træpillerne skal have en stor mekanisk styrke, leverandøren skal ikke bruger højere tryk end højst nødvendigt, indblæsningsrøret skal have så få bøjninger som muligt og til sidst bør indblæsningen ske gennem en cyklon eller også skal træpillerne ramme en gummiflap inden silovæggen eller silobunden.

Opbevaring

Træpiller skal altid opbevares efter Brandteknisk Vejledning nr. 32 Kontakt din skorstensfejer for at få hans vejledning.

Træpillerne bør opbevares tørt i en egnet silo eller lign. med tætsluttende låg. Sækkevarer bør opbevares i originalemballagen så længe som muligt.

Ved transport af pillerne fra silo til kedel, bør dette foregå så skånsomt som muligt for pillerne. Snegletransport er en god løsning.

Man skal være opmærksom på, om der kan trække fugt op nedefra, hvis træpillerne opbevares direkte på betongulv eller lign.

I øvrigt henvises til Træpillehåndbogen